Capex là gì? CAPEX phù hợp với doanh nghiệp như thế nào ?

CAPEX là từ viết tắt của cụm từ Capital Expenditure, sẽ có nghĩa là chi phí vốn. Đây là một khoản chi phí đầu tư để mua lại và giúp nâng cấp và duy trì những tài sản cố định ( tòa nhà công nghiệp hoặc là các thiết bị, …). Chi phí này sẽ thường được sử dụng để thực hiện những dự án hoặc đầu tư mới của container công ty. Loại hình tài chính này cũng thường được công ty thực hiện dùng để duy trì hoặc là để tăng phạm vi hoạt động của họ.

Hãy cùng F8bet tìm hiểu thuật ngữ này trong bài viết dưới đây nhé.

1.Khái niệm Capex là gì?

Chi phí vốn CAPEX chính là khoản mua hàng hóa mà có giá trị lớn sẽ được sử dụng ở trong tương lai. Vòng đời hữu ích của những giao dịch mua này sẽ vượt quá thời kỳ kế toán hiện tại mà chúng đã được mua.

Do những chi phí này chỉ có thể sẽ được phục hồi theo thời gian nhờ thông qua khấu hao, nên những công ty thường dành nguồn ngân sách cho CAPEX tách biệt với nguồn ngân sách hoạt động.

Trong đó, khấu hao sẽ thể hiện mức độ hao mòn trên nguồn tài sản cố định theo thời gian ở trong vòng đời hữu ích của nó và một số tiền khấu hao cho mỗi năm có thể được sử dụng giống như một khoản khấu trừ thuế.

Capex là gì? CAPEX phù hợp với doanh nghiệp như thế nào ?

2.Cách tính CAPEX?

CAPEX của mỗi một doanh nghiệp bao gồm:

– Mua sắm các tài sản cố định mới, đôi khi đó cũng có thể là tài sản vô hình;

– Sửa chữa tài sản cố định hiện có để có thể kéo dài được thời gian sử dụng hữu ích của tài sản;

– Nâng cấp tài sản cố định để giúp tăng hiệu suất hoạt động…

– CAPEX sẽ được thể hiện ở mục dòng tiền từ hoạt động đầu tư ở trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của mỗi doanh nghiệp.

CAPEX = Tiền chi để mua sắm và xây dựng các tài sản cố định – Tiền thu từ thanh lý hoặc nhượng bán tài sản cố định

3.Ý nghĩa của  từ CAPEX ở trong đầu tư?

– CAPEX có thể cho các bạn biết một doanh nghiệp này hiện tại đang đầu tư bao nhiêu vào các tài sản cố định mới và tài sản hiện có để có thể duy trì hoặc phát triển.

– Những doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh dài hạn thì thường chỉ cần sử dụng một phần nhỏ lợi nhuận vào hàng năm cho các hoạt động đầu tư tài sản cố định để duy trì các vị thế và hoạt động.

Capex là gì? CAPEX phù hợp với doanh nghiệp như thế nào ?

– Tỷ lệ CAPEX/ Lợi nhuận sau thuế ở trong khoảng thời gian vòng đời của tài sản cho biết các doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh về vấn đề chi phí hay không.

– Tỷ lệ CFO (Dòng tiền để hoạt động kinh doanh)/ CAPEX sẽ cho biết mức đáp ứng các nhu cầu tài trợ cho tài sản cố định của các doanh nghiệp

– Xem xét CAPEX của một công ty cũng có thể chia làm hai phần từ đó sẽ dự phòng tiềm năng tăng trưởng

– CAPEX duy trì : Là những chi phí cần thiết để giữ cho các hoạt động hiện tại của doanh nghiệp diễn ra được bình thường, trơn tru.

– CAPEX tăng trưởng: Là những khoản đầu tư được sử dụng dùng để thu hút khách hàng, giúp tạo ra năng lực sản xuất lớn hơn, giúp tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tăng trưởng

4.Đánh giá CAPEX sẽ phù hợp với loại hình doanh nghiệp nào?

Nhà đầu tư cần lưu ý CAPEX sẽ thích hợp với các mô hình kinh doanh thâm dụng vốn (capital intensive), đó là các công ty công nghiệp sản xuất, tiện ích hay là dầu khí, vận tải… vì mô hình kinh doanh của những doanh nghiệp này sẽ phụ thuộc lớn vào việc đầu tư tài sản cố định để tạo ra nguồn doanh thu. Do đó, các chi phí đầu tư của họ cũng sẽ chiếm phần lớn trên tổng các chi phí.

Xem ngay: Cung hỷ là gì? Nguồn gốc của chữ Hỷ trong tiếng Trung Quốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hỗ trợ
Nhận 228K
Facebook